6 de maig 2012

Nou decàleg d'AEFONA


AEFONA ha presentat el seu nou decàleg que resumeix en deu punts el còdi ètic de fotografia de naturalesa.


 AUTO OMBRA A DEATH VALLEY - Desert del Namib
Reflex digital a ISO 200.10-20mm f/4-5,6.
© Miquel Àngel Dora

1. El fotògraf de la naturalesa ha de reflectir fidelment les situacions naturals i evitar patiments, pertorbacions o interferències en el comportament dels éssers vius, tenint com a principal lema que la seguretat del subjecte ha de prevaler sobre l'obtenció d'una imatge. En el cas de fotografiar espècies animals en captivitat, privades temporalment de llibertat, manejades o cultivades, en cas de plantes, ho haurà d'especificar.

2. El coneixement  esmorteeix els impactes. El fotògraf de naturalesa no només ha d'aprendre les tècniques necessàries, sinó que hauria de esforçar-se per documentar-se i conèixer el comportament, biologia i requeriments de l'espècie. Cercar el suport de persones experimentades i perfeccionar-se en aquest coneixement hauria de ser vocació de tot fotògraf de natura.

3. Hem de donar exemple amb les nostres actituds. El fotògraf ha d'obtenir els permisos pertinents, especialment en el cas d'espècies protegides, i conèixer la normativa dels espais naturals, especialment en les àrees protegides on es desenvolupi la nostra activitat. Així mateix resulta recomanable col · laborar amb els guardes.

4. El respecte i la conservació de la integritat del paisatge i els seus valors patrimonials (patrimoni arqueològic, formacions geològiques, elements minerals, etc) ha de prevaler sobre la pràctica de la fotografia. S'evitarà qualsevol alteració o manipulació irreversible. No hem de deixar cap tipus de residu a la natura. Les plantes també són éssers vius, que mereixen tota la nostra consideració. Sempre és millor apartar o subjectar branques, que tallar-les o arrabassar-les, encara que es tracti d'espècies comunes. La vida és tan valuosa en espècies escasses com en espècies comunes. L'ocultació d'amagatalls i d’observatoris s'ha de fer amb branques seques, bales de palla, materials inorgànics ...

5. Una pertorbació específica que s'ha d’evitar és l'excessiva proximitat al subjecte, que produeix estrès, intimidació, modificacions de l'activitat i, sobretot, habituació a la presència humana. L'ús de reclams sonors amb cants d'ocells està especialment desaconsellat en època de cria, per l'impacte negatiu que té sobre l'avifauna. El fotògraf experimentat ha d'aprendre a reconèixer els indicis d'estrès i evitar-los.

 STERNA MAXIMA - Florida
Reflex digital a ISO 200.600mm f/5,6. Trípode.
© Miquel Àngel Dora

6. Cal prestar una especial atenció a les circumstàncies en què els éssers vius poden ser més vulnerables, com en època de nidificació, de muda del plomatge o davant condicions meteorològiques desfavorables. Es desaconsella la fotografia d'aus en els seus nius. L'alteració de l'entorn d'un niu i la presència visible del fotògraf o del seu equip pot cridar l'atenció d'altres persones o de depredadors sobre el subjecte i s'ha d'evitar.

7. No és aconsellable alimentar la fauna salvatge per a la realització d'activitats fotogràfiques, ja que pot crear notables alteracions en individus i poblacions, introduir malalties i ocasionar accidents o comportaments no naturals. L'ús d'animals utilitzats com esquers vius, amb la seva capacitat d'escapament limitada, és una pràctica considerada com a poc ètica i que ha de ser informada per l'autor a la imatge.

8. No és una pràctica recomanable treure exemplars del seu hàbitat o traslladar-los del lloc o de les circumstàncies on  es troben per prendre imatges en un altre lloc serè o, fins i tot en estudi o en terrari, ja que es produeix estrès, es posa en perill l'animal i, a més, no es documenten degudament les circumstàncies naturals on habita.

9. Els centres especials on es mantenen espècies animals en captivitat tenen una normativa precisa per als visitants que hem de conèixer i complir. Algunes iniciatives prioritzen l'activitat econòmica de l'inherent funció educativa o el benestar dels animals; si hi acudim estem fomentant la seva explotació. En el cas d'éssers vius, l'autor ha d'expressar clarament en quines condicions i en quin context va obtenir la imatge i si aquesta procedeix d'animals en captivitat o amb la seva llibertat restringida d’alguna manera.
  
10. La postura dels fotògrafs de natura, de respecte i no intromissió en qualsevol manifestació de la naturalesa, ha d'estar argumentada i hauria de ser objecte de divulgació a través de les nostres eines: reportatges, exposicions, audiovisuals… Davant de qualsevol infracció o situació indesitjable, incloses les actuacions al marge de la legalitat vigent que poguessin realitzar altres fotògrafs, cal informar a les autoritats.

 AU MORTA A UNA PLATJA DE FUERTEVENTURA
Reflex digital a ISO 200.10-20mm f/4-5,6. Filtre degradat neutre.
© Miquel Àngel Dora