28 de des. 2008

Abstracció natural


Avui tenia l'intenció d'anar al Puig de Massanella però la pluja m'ha fet tornar enrera i he dedicat l'horabaixa a posar al dia l'arxiu fotogràfic.
Revisant una carpeta d'imatges fetes aquest estiu a Escòcia han aparegut una sèrie de fotografies que habitualment tenc el costum de fer sempre que surt l'ocasió i, sobretot, quan puc fer fotografies fora de Sa Roqueta.

Des que retrat sempre he tengut la curolla de fer imatges que facin pensar i dubtar a les persones que en algun moment puguin veure-les. Són imatges que un no pot preveure fer i que sorgeixen fruit del joc que m'impòs sovint de retratar de manera creativa elements, textures, objectes, detalls...

Aquí ent teniu alguns senzills exemples per sucar un poc el cervellel·lo.


Trossachs National Park
Réflex digital a ISO 200. 50-500mm f/4-6,3. Trípode. Disparador.
© Miquel Àngel Dora


Costa de Nairn
Réflex digital a ISO 400. 10-20mm f/4-5,6. Filtre polaritzador.
© Miquel Àngel Dora


Costa de Dunvegan
Réflex digital a ISO 200. 60mm macro f/2,8.
© Miquel Àngel Dora


Dunvegan
Réflex digital a ISO 200. 50-500mm f/4-6,3. Trípode. Disparador.
© Miquel Àngel Dora


26 de des. 2008

L'hortolà de canyet en perill


Fa uns dies vaig assistir a una jornada d'anellament d'aus -que habitualment duen a terme els anelladors del GOB. En aquesta ocasió, però, l'objectiu fonamental era aprofitar l'estudi que s'està fent dels hortolans de canyet nidificants per poder observar amb detall les principals característiques de l'espècie Emberiza schoeniclus whitherby.

ANELLADOR MESURANT EL BEC D'UN HORTOLÀ DE CANYET
Emberiza schoeniclus whitherby
Réflex digital a ISO 200. 60mm f/2,8.
© Miquel Àngel Dora

L'hortolà de canyet és un petit passeriformes que cria a zones humides. A Espanya en podem trobar dues subespècies gairebé endèmiques. D'una banda l'hortolà de canyet iberoccidental (Emberiza schoeniclus lusitanica) de distribució cantàbric-atlàntica i de l'altra l'hortolà de canyet iberoriental (Emberiza schoeniclus whitherby) de distribució mediterrània.

HORTOLÀ DE CANYET
Parc Natural de S'Albufera

Réflex digital a ISO 320. 600mm f/5,6.
© Miquel Àngel Dora

Aquesta darrera subespècie (E. s. Whitherby) es reprodueix exclusivament en algunes àrees de la meitat centre oriental de la península ibèrica, en el sud-est de França i a les Illes Balears.
En el darrer cens nacional realitzat d'aquesta subespècie a Espanya durant l'any 2005, s'han constatat descensos poblacionals d'entre el 80 i el 95%, amb un dels descensos més dràstics constatats, precisament a les nostres illes i concretament en el seu únic punt de cria a Balears, el Parc Natural de S'Albufera.
Des de 2007, es realitza un cens detallat de tota l'Albufera per precisar amb exactitud la mida poblacional de l'espècie i la xifra més esperançadora és, de 25 mascles territorials, fet que suposa un descens del 85% en la darrera dècada.

Durant el període reproductor ocupa, preferentment, zones humides cobertes per canyet, Phragmites australis i sesquera, Cladium mariscus, alimentant-se d’insectes. Cria des-d’abril a juny. Fa un niu al nivell del terra o entre la vegetació herbàcia.
Posta de 4 o 5 ous (de vegades fins a 6 o 7) que són incubats durant 12-14 dies. Els polls són nidícoles i volen als 10-13 dies. Poden fer dues o tres niades

Hàbitat: Ocupa zones humides cobertes amb vegetació herbàcia formada per Phragmites australis, Cladium mariscus, bova (Typha sp.) i jonqueres (Juncus sp.). Menys abundant a zones humides arbrades amb tamarells (Tamarix sp.). A l’hivern explota voreres de zones humides amb conreus i vegetació ruderal alimentant-se, principalment, de llavors.

Factors d’amenaça:
-Sobre l’espècie: no es coneixen. Podrien deure-se a canvis en la vegetació de les zones agrícoles dels voltants de s’Albufera de Mallorca i a la reducció de les zones humides marginals que envoltaven a aquesta.
- Sobre l’hàbitat: l’habitat original s’ha vist reduït, pràcticament, a la superfície actual del parc natural de s’Albufera de Mallorca i a algunes zones limítrofes amb vegetació aquàtica emergent no incloses dintre dels seus límits. Actualment, aquest hàbitat està patint canvis, deguts a una possible salinització progressiva de s’Albufera i transformació de zones perifèriques.

16 de des. 2008

Posidònia


Divendres passat vaig anar fins a Son Serra de Marina, exactament just allà on desemboca el torrent de na Borges. La vorera de la platja estava totalment envaïda de posidònia, entre 20 i 30 metres d'una ben espessa capa de fulles protegia perfectament l'arena de la platja.


POSIDÒNIA
Reflex digital a ISO 200. 10-20mm f/4-5,6. Filtre polaritzador.
© Miquel Àngel Dora

Dilluns vaig tornar-hi esperant trobar-m'hi de nou tota aquella quantitat de matèria vegetal però la sorpresa fou descobrir un aspecte ben diferent al de dies abans. El temporal havia fet desaparèixer aquella enorme barrera natural.

TEMPORAL DE TRAMUNTANA
Reflex digital a ISO 100. 10-20mm f/4-5,6. Trípode. Cable disparador. Filtre polaritzador.
© Miquel Àngel Dora

La naturalesa no deixa de fascinar-me, segurament per això no deix de retratar-la.

DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE NA BORGES
Reflex digital a ISO 100. 10-20mm f/4-5,6. Trípode. Cable disparador. Filtre polaritzador. Filtre degradat gris neutre.
© Miquel Àngel Dora


11 de des. 2008

Calendari "Sa Nostra" 2009


Acaba d'editar-se el calendari del 2009 de "Sa Nostra" Caixa de Balears dedicat a la fauna i hàbitats de les Illes Balears.

He tingut el plaer de poder participar-hi amb una fotografia de corb marí i amb una altra de voltor negre, il·lustrant els mesos de gener i febrer.


CORB MARÍ A CALA SANT VICENÇ
Reflex digital a ISO 100. 50-50mm f/4.0-6.3. Trípode.
© Miquel Àngel Dora

La fotografia de corb marí, Phalacrocorax aristotelis, va ser realitzada el 2007 en una eixida a Cala Sant Vicenç en companyia d'altres dos fotògrafs de natura, els amics Biel Perelló i Eduardo Blanco. Vaig proposar-me mostrar aquest aucell en el seu ambient exposant a ISO 100 i a un diafragma f/25 que em permetés disparar a una velocitat suficientment baixa per donar sensació de moviment a l'aigua. Vaig muntar l'equip sobre el trípode vaig esperar el moment en el qual una ona rompés contra la roca, just a la part oposada d'on es trobava l'animal, per disparar la càmera.
Intencionadament vaig mantenir el balanç de blanc en posició de llum de sol per tal de donar a la imatge una marcada tonalitat blavosa que aportàs més fredor a l'ambient.


10 de des. 2008

Subvencions pel foment de la caça.


Acab de llegir, amb certa sorpresa, l'adjudicació de les subvencions que el Consell Insular de Mallorca ha fet a les organitzacions no governamentals i a les entitats sense ànim de lucre de l’illa de Mallorca pel foment de la caça i preservació de la natura per l’any 2008. Vegeu BOIB nº 162 de 18 de novembre de 2008.

En un moment de crisi com l'actual una persona -gens lligada al món de cercar i encalçar animals en llibertat per tal de capturar-los o matar-los - se demana com és possible concedir 176.ooo euros! (29.216.000! de les antigues pessetes) a diferents Clubs, Associacions i Societats relacionades directament amb la caça per "invertir-los" en qüestions com:

Compra i repartiment de gra i adobs. Repoblació de perdius, guàtleres i faisans. Compra de conills. Compra de trofeus. Llaurar. Compra de material fungible. Amollades i repoblacions. Lloguer de 14 quarterades. Exhibició de cans de mostra. Manteniment de menjadors i d’abeuadors. Edició de fulletons. Assistència a la XVI edició de la ‘Feria del Perro’. Despeses de veterinari. Adquisició de gàbies per control de predadors. Construcció de tancament per camp d’ensinistrament. Compra de reixeta per protecció de finques. Compra d’un 4x4 i d’un ordinador. Construcció de voladors i gàbies d’aclimatació. Neteja de camins i adquisició de gàbies per moixis assilvestrats. Compra de terreny. Restauració paret seca, substitució senyalització del vedat Arreglo de marjades i parets, compra de desbrossadora i motoserra. Compra de plaques, compra de reixes, barres i filferro. Compra de carpes i transportins per divulgació de la raça. Adquisició de canyes i xarxes de filats per a la caça de tords amb filats. Adquisició d’equipament i d’indumentària pels socis. Compra de telèfon mòbil. Construcció de basses d’aigua. Adquisició de material informàtic.

Visca la "preservació" de la natura!
Visca el Consell Insular de Mallorca!
Visc a un vedat anomenat Mallorca?

AMETLLERAR "PRESERVAT"
Réflex digital a ISO 200. 17-35mm f/2,8.
© Miquel Àngel Dora