10 de des. 2008

Subvencions pel foment de la caça.


Acab de llegir, amb certa sorpresa, l'adjudicació de les subvencions que el Consell Insular de Mallorca ha fet a les organitzacions no governamentals i a les entitats sense ànim de lucre de l’illa de Mallorca pel foment de la caça i preservació de la natura per l’any 2008. Vegeu BOIB nº 162 de 18 de novembre de 2008.

En un moment de crisi com l'actual una persona -gens lligada al món de cercar i encalçar animals en llibertat per tal de capturar-los o matar-los - se demana com és possible concedir 176.ooo euros! (29.216.000! de les antigues pessetes) a diferents Clubs, Associacions i Societats relacionades directament amb la caça per "invertir-los" en qüestions com:

Compra i repartiment de gra i adobs. Repoblació de perdius, guàtleres i faisans. Compra de conills. Compra de trofeus. Llaurar. Compra de material fungible. Amollades i repoblacions. Lloguer de 14 quarterades. Exhibició de cans de mostra. Manteniment de menjadors i d’abeuadors. Edició de fulletons. Assistència a la XVI edició de la ‘Feria del Perro’. Despeses de veterinari. Adquisició de gàbies per control de predadors. Construcció de tancament per camp d’ensinistrament. Compra de reixeta per protecció de finques. Compra d’un 4x4 i d’un ordinador. Construcció de voladors i gàbies d’aclimatació. Neteja de camins i adquisició de gàbies per moixis assilvestrats. Compra de terreny. Restauració paret seca, substitució senyalització del vedat Arreglo de marjades i parets, compra de desbrossadora i motoserra. Compra de plaques, compra de reixes, barres i filferro. Compra de carpes i transportins per divulgació de la raça. Adquisició de canyes i xarxes de filats per a la caça de tords amb filats. Adquisició d’equipament i d’indumentària pels socis. Compra de telèfon mòbil. Construcció de basses d’aigua. Adquisició de material informàtic.

Visca la "preservació" de la natura!
Visca el Consell Insular de Mallorca!
Visc a un vedat anomenat Mallorca?

AMETLLERAR "PRESERVAT"
Réflex digital a ISO 200. 17-35mm f/2,8.
© Miquel Àngel Dora

1 comentari:

Anònim ha dit...

Dins la línia que comentes, el BOIB de dissabte 29 de novembre (Núm. 167) publica la licitació del servei d'organització de la preparació, organització i desenvolupament de la IX Diada del Caçador, que es farà a Pollença el 21 i 22 de febrer de 2009.

El pressupost total (en dos lots)puja a la quantia de 103.448,27 Euros (més de 17 milions sense IVA de les antigues pessetes) que es fondran en dos dies.

I si l'any que ve demanam una subvenció per a organitzar la Diada del NO CAÇADOR ??. Tot plegat és una vergonya!